SCENARIUSZ
„CHLEB, GRULE I MOSKOLE – WARSZTATY KULINARNE”
20.10.2016r.
9.30 - 10.00 Przybycie uczestników – uzupełnienie list obecności, składanie prac na konkurs ,, Chleb jak dawniej”.
10.00 Przywitanie uczestników.
10.00 - 14.00 Warsztaty kulinarne:
o I stanowisko „CHLEB” – uczestnicy przygotowują kanapki,
o II stanowisko „MOSKOLE” – uczestnicy pieką moskole i przygotowują do nich dodatki,
o III i IV stanowisko „GRULE” – uczestnicy pieką ziemniaki na grillu, przygotowują dodatki.
Gry i zabawy sportowo - rekreacyjne.
Zajęcia plastyczne.
11.00 - 13.00 Poczęstunek dla uczestników.
12.00 – 13.30 Prelekcja „Chleb, grule i moskole” w tradycyjnym żywieniu regionalnym.
Wystąpienie mistrza piekarskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu ,, Chlebie jak dawniej”.
Występ zespołu regionalnego.
Przedstawienie pt :,,Przed kopaniem”.
Podsumowanie warsztatów i wręczenie nagród zwycięzcom.

                                                             

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
sosw@soswmakow.pl
tel/fax. 033 877 15 27
tel. 033 877 21 30
Napisz do nas