Przekaż 1% podatku na SOSW

 

                                                                                                                 

 

.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W tym czasie przygotowujemy uczniów do samodzielności w dorosłym życiu. Kształcenie obejmuje zajęcia edukacyjne oraz elementy:-Kucharstwa,-krawiectwa,-tkactwa,-rękodzieła artystycznego,-ogrodnictwa-oraz sztuki użytkowej. Działania rewalidacyjne dotyczą podnoszenia sprawności motorycznej, samoobsługi, komunikacji, funkcjonowania w społeczeństwie. W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, zajęcia kształtujące kreatywność, religia.

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
sosw@soswmakow.pl
tel/fax. 033 877 15 27
tel. 033 877 21 30
Napisz do nas