Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych wychowanków. W Ośrodku ruszają zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i konsultacje dla uczniów oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju , których rodzice wyrazili na to zgodę. Ze względu na trwający stan epidemii wirusa COVID -19 zajęcia te będą realizowane w  ścisłym rygorze sanitarnym w oparciu o opracowane procedury dla uczniów, rodziców i pracowników Ośrodka. Procedury te zawierają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zdajemy sobie sprawę, że będą one dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci uciążliwe. Pamiętajmy, że w tym trudnym czasie wzajemna troska o zdrowie naszych uczniów, Waszych rodzin w których mieszkają także seniorzy, osoby najbardziej zagrożone konsekwencjami zarażenia wirusem oraz troska o zdrowie pracowników Ośrodka i ich najbliższych wymaga od nas wszystkich ogromnej odpowiedzialności i rozwagi.

Apelując do poczucia Państwa odpowiedzialności za naszą szkolną społeczność, której jesteście częścią proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami organizacji zajęć w Ośrodku w okresie pandemii i zastosowaniu się do zamieszczonych tam reguł. Ich przestrzeganie, wzajemna troska o siebie pozwoli nam bezpiecznie przetrwać ten trudny dla nas wszystkich czas. Dokumenty są zamieszczone w zakładce „Zajęcia w okresie epidemii”.

 

-ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Makowie Podhalańskim

-Procedura prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim z zastosowaniem zaleceń GIS w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

-PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ WYSOCE ZAKAŹNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
 

-Procedury dla nauczycieli SPECJALNEGO OŚRODK SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM pracujących w okresie epidemii COVID-19

-Zarządzenie 7/2019 /2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim z dnia 19.05.2020r.

-Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

 

 

Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 1
sosw@soswmakow.pl
tel/fax. 033 877 15 27
tel. 033 877 21 30
Napisz do nas